Millainen on tulevaisuuden koulu - ovatko omat arvosi näiden joukossa?

10 huhtikuuta 2014

Koulu on paitsi opettajien myös oppilaiden työpaikka. Se, millaiset arvot kouluyhteisön toimintaa ohjaavat, ei ole ihan vähäpätöinen seikka oppilaiden vanhemmillekaan: tyytyväisyys - tai tyytymättömyys - heijastuu yleensä myös koteihin.

Otetaan tähän alkuun muutama Top 5 –arvolista. Silmäilepä niitä hetki.

Oppilaat
 1. Hyvinvointi (ruoka, liikunta, uni)
 2. Sosiaaliset taidot (myös suhteet ystäviin)
 3. Hyvä opetus (unohtamatta naurua ja iloa koulussa)
 4. Turvallisuus ja kiusaamiseen puuttuminen
 5. Työrauha


Vanhemmat
 1. Sosiaaliset taidot
 2. Toisten kunnioittaminen
 3. Erilaisuuden ymmärtäminen ja arvostaminen
 4. Hyvinvointi (ruoka, uni, liikunta)
 5. Tietotekniset- ja viestintätaidot


Opettajat
 1. Vastuullisuus
 2. Erilaisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen
 3. Oikeudenmukaisuus
 4. Tasa-arvo
 5. Sosiaaliset taidot
Löytyikö listoista jotain yllättävää?

Tulokset ovat otanta laajasta koulujen arvomaailmaan liittyvästä kyselystä, joka tehtiin alkuvuodesta Järvenpäässä niin kaupungin kaikkien koulujen henkilökunnalle, oppilaille ja heidän vanhemmilleen kuin vanhempainyhdistyksillekin. Tulokset julkistettiin Järvenpää-talolla eilen.

Kysely on osa opetushallituksen parhaillaan käynnissä olevaa uudistushanketta, jonka tavoitteena on päivittää valtakunnallinen opetussuunnitelma (OPS) elokuuhun 2016 mennessä. Koska jokainen kunta laatii tämän pohjalta oman, paikallisen kouluja ohjaavan opetussuunnitelman, opetushallitus on kehottanut kuntia käymään keskustelua uudistuksen tavoitteista myös oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa.

Hanketta Järvenpäässä vetävä työryhmä myöntää, että helpomminkin asian olisi toki voinut tehdä. Arvokeskustelun avaus haluttiin kuitenkin tehdä kyselyn avulla. Eikä ajatustenvaihto ole edelleenkään ohi. Saatujen tulosten ruotiminen ja keskustelun käyminen jatkuu ensi syksynä.

Mutta palataan takaisin Top 5 -listoihin. Mitä oppilaiden, opettajien ja vanhempien arvolistoista voidaan jo nyt päätellä?

OPS-työryhmää vetävän puheenjohtajan, Kyrölän koulun rehtorin Tiina Liimataisen mukaan ainakin sen, että vastaajaryhmästä riippumatta kyselyyn on vastattu mitä ilmeisimmin huoli edellä: se, mikä huolestuttaa, sitä arvostetaan.

Tästä näkökulmasta eri ryhmien vastaukset saavat uudenlaisen värin. Vai mitä sanot esimerkiksi siitä, että oppilaiden ykkösenä on hyvinvointi: ruoka, liikunta ja uni?

Tai että vanhempainyhdistysten vastauksissa korostui ykkösenä koulujen turvallisuus (johon voidaan laskea ulkoisten uhkien lisäksi myös muun muassa sisäilma-asiat) ja kiusaamiseen puuttuminen?

Ainakin yksi yhteinen asia on nähtävissä kaikkien vastauksissa. Kaikki vastaajaryhmät oppilaista rehtoreihin ja vanhempiin pitävät kurssissa sosiaalisten taitojen vaalimista.

Jokin viesti on ilmeisesti sekin?

0 comments:

Lähetä kommentti

Jaa ajatuksesi, anna palautetta, kerro tarina. Kiitos, että viestit!

My Instagram